Quy trình

  1. Kích thích buồng trứng, rụng trứng. Tiêm thuốc 9 – 12 ngày
  2. Chọc hút lấy trứng và tinh trùng cùng ngày, sau mũi thuốc rụng trứng 2 ngày
  3. Bơm tinh trùng vào bào tương trứng
  4. Nuôi phôi đến ngày 5
  5. Chuyển phôi đã qua sàng lọc
  6. Thử thai, 14 ngày sau chuyển phôi
  7. Siêu âm thai, 21 ngày sau khi thử thai